بامداد روز چهارشنبە ١٢ شهریور ٩٩ ، نیروهای مرزبانی رژیم در مرز ”قلەرشی“ سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در سردشت هویت این سە کولبر را ”زانست حسن‌نژاد“ ٢٥ سالە، ”زانکو احمدی“ ٢٢ سالە و ”سروش ملکاری“ اعلام کردە است.

از سوی دیگر و هم زمان، نیروهای سپاه پاسداران در مرز زیوە پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”جلال خضری“ اهل زیوە بە قتل رساندەاند. جسد این کولبر هم اکنون نزد نیروهای سپاه پاسداران می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست امسال ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان كشتە و زخمی شدەاند.

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://instagram.com/begoonah