تجمع اعتراضی کارگران آب و فاضلاب حوزه شهری آبادان در مقابل اداره آبفای این شهرستان به دلیل عدم پرداخت معوقات مزدی خود

آلودگی آب روستای مرزی شیخ صله و روستاهای اطراف 24 کودک روستای شیخ صله را راهی مراکز درمانی کرمانشاه کرد.
به صفر رسیدن کلر آب شرب این منطقه مدتهاست در جریان بوده اما، سران دزد حکومت هیچ اقدامی برای سالم سازی آب نکرده بودند.

چهارشنبه  ۱۹ شهریور ۱۳۹۹