پدر و مادر نوید، وحید و حبیب افکاری با انتشار نامه‌ای با اشاره به ضرب و شتم فرزندانشان در بازداشتگاه انفرادی خواهان اعزام آنان به پزشکی قانونی و اجرای عدالت در خصوص آنان شدند.
بخشی از نامه پدر ومادر نوید افکاری
«ما چگونه می توانیم این غم بزرگ را تحمل کنیم که فرزندانمان در چنین شرایطی به بازداشتگاه انفرادی برده شوند و مورد ضرب و شتم قرار بگیرند؟ هر چند ما از اینکه در قوه قضاییه رسیدگی مجددی به پرونده ی فرزندانمان بشود و اظهارات آنها در مورد بدرفتاری و نحوه ی گرفتن اقرار مورد توجه و بررسی قرار بگیرد و عدالت رعایت شود، هنوز مایوس نیستیم و تا زمان تعیین تکلیف امیدواریم که رعایت حقوق اولیه و انسانی آنها بشود. یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها این است تا آثار ضرب و شتم در بدنشان هست، دستور بفرمایید آنها را به پزشکی قانونی اعزام کنند».

 

 

چهارشنبه  ۱۹ شهریور ۱۳۹۹