.

گزارش‌گران بدون مرز در بیانیه تازه خود که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ منتشر شده، اعلام کرده است دست کم پنج روزنامه‌نگار ایرانی در ماه‌های اخیر به زندان محکوم شده‌اند. این احکام‌ پس از انتشار گزارش تکان دهنده «جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صادر شده و به تعبیری، موج تازه سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را رقم زده است.

«رضا معینی»، مسوول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید: «افزایش اعتراض‌ علیه رژیم به سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران منجر شده است. پس از گزارش تکان دهنده گزارش‌گر ویژه سازمان ملل، شورای حقوق بشر باید برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد. روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران برای انجام حرفه خود، قربانی سانسور، تهدید و بازداشت خودسرانه هستند و در زندان‌ها مورد بدرفتاری و گاه شکنجه قرار می‌گیرند.»

چهارشنبه  ۱۹ شهریور ۱۳۹۹