مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱۹شهریور در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه جوانان قیام‌آفرین در زندانهای رژیم آخوندی گفت: «مردم ایران علاوه بر اپیدمی کرونا دچار اپیدمی شکنجه هستند».

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در پیامی در توئیتر نوشت: «مردم ایران بیش از کوید[اپیدمی کرونا] رنج دیده‌اند.

عفو بین‌الملل شعبه مربوط به ایران، در گزارش جدید خود عنوان کرده که این رژیم یک «اپیدمی شکنجه» ایجاد کرده است که ناخن کشیدن، شوک‌های برقی، سر به زیر آب کردن، تزریقات اجباری و اعدامهای مصنوعی معترضان را شامل می‌شود».

 

 همچنین مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه ۲۰شهریور در پیامی توئیتری درباره گزارش عفو بین‌الملل نوشت: «گزارش جدید عفو بیانگر فساد و بیرحمی‌های رژیم ایران است».

وزیر خارجه آمریکا گفت: «مردم نیک ایران همان چیزهایی را می‌خواهند که هر یک از ما در آمریکا می‌خواهیم: صلح، آزادی و رفاه و خوشبختی.

گزارش جدید عفو بین‌الملل شعبه‌ایران، فساد و بیرحمی‌های رژیم شامل احکام اعدام و محاکمه‌های نمایشی، شکنجه زندانیان و اذیت و آزار اعضای خانواده‌شان را به‌طور مشروح توضیح داده است».

پنج شنبه  ۲۰ شهریور ۱۳۹۹