بیدادگاه نجف آباد پس از احضار خانواده مصطفی صالحی، اقدام به گرو گرفتن سند باغ و خانه مصطفی کرده و تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت ۵۰۰میلیون تومان در اسرع وقت، خانه، باغ و اموال خانواده مصطفی صالحی توقیف خواهد شد.
طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۹ و ۲۰ شهریورماه، خانواده مصطفی صالحی به دادگاه انقلاب اصفهان فراخوانده شدند. در این دادگاه به خانواده ابلاغ شد که مبلغ دیه به ۵۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده و باید این مبلغ در اسرع وقت پرداخت شود. در مقابل اعتراض خانواده به‌مبلغ دیه و این‌که مصطفی بیگناه کشته شده و فرزندان او در حال حاضر یتیم شده‌اند، قاضی و کارمندان دادگاه با فحاشی و الفاظ رکیک به این خانواده داغدار و دردمند توهین کرده و آنها را تهدید کردند که در صورت عدم پرداخت ۵۰۰میلیون تومان، خانه، باغ و اموالشان مصادره خواهد شد.
لازم به ذکر است که مدتی پیش این مبلغ ۴۲۵میلیون تومان ابلاغ شده بود ولی هم‌اکنون به خانواده ابلاغ شده که این مبلغ به ۵۰۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
برخیز علیه این بیداد
بزن فریاد و بگو هرچه بادا باد

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹