سایت کمیته جهانی المپیک- ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰
اعدام نوید افکاری، کشتی گیر ایرانی خبر بسیار غم انگیزی بود. کمیته جهانی المپیک از اعلام این خبر در شوک فرو رفت. توماس باخ، رییس کمیته جهانی المپیک این هفته در عین احترام به استقلال قضاییه جمهوری اسلامی ، شخصا از طریق نامه مستقیماً از رهبر مذهبی ایران و از رییس جمهور ایران درخواست عفو نوید افکاری را کرد. بسیار موجب عصبانیت و دل آزردگی است که تقاضای وزرشکاران از سراسر دنیا و همه تلاشهای پشت صحنه کمیته جهانی المپیک و کمیته ملی المپیک ایران و سازمان جهانی اتحاد کشتی گیران و فدراسیون کشتی ایران به جایی نرسید. قلب و فکر ما با خانواده نوید افکاری و همه دوستان اوست.

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹