ایران: اعدام مخفیانه کشتی‌گیر نوید افکاری «به سخره گرفتن عدالت» سایت عفو بین‌الملل ۱۲سپتامبر۲۰۲۰ ساعت ۱۶۲۲ اعدام مخفیانه امروز صبح قهرمان کشتی نوید افکاری بدون اطلاع قبلی او و خانواده و وکیل او، بعد از دادگاهی کاملاً ناعادلانه به سخره گرفتن وحشتناک عدالت است که نیاز به واکنش فوری بین‌المللی دارد.

نوید افکاری جوانی بود که آینده‌ای امیدوارکننده پیش رو داشت. اجرای حکم اعدام او با چنین بی‌حرمتی به اصول پایه‌یی عدالت، نشان‌دهنده بیرحمی مجازات اعدام است. مجموعه‌یی از قضات از دادگاههای مختلف از اعترافات اجباری تحت شکنجه، برای محکوم کردن او استفاده کرده و دائماً از تحقیق در مورد شکایت او از شکنجه، امتناع می‌کردند».
دایانا الطحاوی معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفوبین‌الملل: قبل از اعدام مخفیانه نوید افکاری ۲۷ساله، او را تحت فهرستی از نقض حقوق‌بشر و جنایت قرار داده بودند از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها که منجر به «اعترافات» اجباری و عدم دسترسی به وکیل و سایر تضمینهای منصفانه دادگاهی شده بود.

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹