خانم بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر در وزارت خارجه آلمان، از اعدام نوید افکاری عمیقا ابراز تاسف کرد و در توییتی نوشت: «این قابل قبول نیست که تمامی اصول قانونی و حقوقی را نادیده می‌گیرند؛ تنها برای خاموش کردن صداهایی که دوست ندارند. دو برادر نوید که هنوز در زندان هستند، حالا به ابراز همبستگی ما نیاز دارند.»

دویجه وله
وقتی دولتهای شما با این جنایتکاران معامله و مماشات می کنند و چهار چنگولی چسبیدن بهشون که سرنگون نشوند، حاصلش زندان و شکنجه و اعدام و فقر و سیه روزی برای مردم ایران است. اما در پس امروز فردایی هم هست و هرگز مردم ایران حامیان آخوندهای جنایتکار را فراموش نمی کنند.

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹