ترور دکتر  کاظم رجوی عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی برای بررسی در چارچوب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» به دادستانی کل کنفدراسیون سوییس منتقل شد.
به گزارش العربیه شورای ملی مقامت ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که خانم مریم رجوی با استقبال از تصمیم دادستان گفت: آمران جنایت علیه بشریت چهار دهه با مصونیت بر ایران حکومت می‌کنند. شورای امنیت ملل متحد و کشورهای اروپایی باید آنان را در برابر عدالت قرار دهند.
بر اساس این بیانیه، دادستانی استان وو در سوییس طی نامه‌ای به جانشین دادستان کل کنفدراسیون در برن پایتخت این کشور اعلام کرد تصمیم قبلی این دادستانی مبنی بر بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی از دستور کار خارج نموده و پرونده را به دادستانی کل کنفدراسیون منتقل کرده تا در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بازبینی شود. دکتر کاظم رجوی دربیست وچهارم آوریل ۱۹۹۰ به‌دست تروریست‌های اعزام شده از سوی رژیم ایران ترور شد.

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹