طبق اطلاعات بیلد، سفر برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه ایران جواد ظریف به برلین به طور موقت لغو شده است. ظریف می خواست از دوشنبه با وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه دیدار کند، اکنون این سفر به تعویق افتاده است.
پیشتر نشریه بیلد در گزارشی از دولت آلمان خواسته بود اجازه ندهند وزیر خارجه یک حکومت جنایتکار که قهرمان ورزشی را بخاطر شرکت در اعتراضات اعدام کرده، وارد آلمان شود!

گفتنی است که اخیرا وزیر خارجه سوئیس برای نوازش ریش آخوندها به ایران رفت و برای توجیه سفرش و ملاقات با قاتلین مردم ایران گفت یکی از موضوعات وضعیت حقوق بشر است!

پس از این دیدار بود که آخوندها نوید را اعدام کردند و وضعیت حقوق بشر را برایشان تشریخ کردند!

اما این کاسبان خون مگر شرم می کنند!

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹