با اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری، رژیم ایران به سیاست وحشیانه سرکوب ادامه می دهد. اکنون دیگر نیازی به ملاقات و پذیرایی با تشریفات بالا نیست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان باید وزیر خارجه ایران را نپذیرد و در عوض تبعیدی های ایرانی را دعوت کند.
جلادان تهران ترسیده بودند که اعتراضات بین المللی گسترش یابد و نوید افکاری کشتی گیر۲۷ساله را روز شنبه اعدام کردند.
نوید افکاری زیر شکنجه مجبور شده بود، اعتراف کند که در حاشیه تظاهرات یک مقام دولتی را کشته است. رژیم اسلامی به خاطر قتل ادعا شده مجازاتی وحشیانه در نظر گرفته بود:۷۴ ضربه شلاق، شش سال زندان و سپس اعدام! اکنون افکاری تنها چند روز پس از صدور حکم، اعدام شد. حتی خانواده او از جلسه نهایی، آخرین دیدار و حضور در مراسم خاکسپاری محروم شدند.
با اعدام تظاهرکنندگان، رژیم ایران به سرکوب گسترده مخالفان ادامه می دهد تا مردم را بترساند و از اعتراضات بعدی در کشور سرکوب جلوگیری کند.

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹