تجمع اعتراضی پرسنل شرکت شرق سازه کویر زابل دراعتراض به عدم پراخت مطالبات معوقه شش ماهه 

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارگران بازنشسته در مقابل تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه مقابل کانون

تجمع جمعی از رزیدنتهای سال آخری در اعتراض به بی‌عدالتی آموزشی در معافیت از امتحان گواهینامه در مقابل ساختمان مجلس

سه شنبه  ۲۵ شهریور ۱۳۹۹