سه زن اجیر شده توسط رئیس زندان با آب جوش به زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین حمله کرده و قصد آسیب رساندن به آنها را داشتند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، دوشنبه شب ۲۴ شهریور ماه، زنان زندانی سیاسی فروغ تقی پور و پرستو معینی در زندان قرچک ورامین مورد تهاجم سه مزدور اجیر شده از طرف رئیس زندان قرار گرفتند.
یک منبع مطلع گفت: «سه زن اجیر شده توسط رئیس زندان به نامهای زینت سرطانی، زینب قنبرنژاد و نرگس امیرعلی، در بند ۶ زندان قرچک با فلاسکهای آبجوش به زندانیان سیاسی فروغ تقی پور و پرستو معینی حمله ور شدند».

این منبع در ادامه گفت: «سایر زنان زندانی به دفاع از این دو زندانی سیاسی برخاستند و مانع ریختن آبجوش روی سر و صورت این دو شدند که متاسفانه آب جوش روی پای سایر زندانیان ریخت و آنان را سوزاند».
این سه زن اجیر شده طرح رئیس زندان علیه زندانیان زن سیاسی را پیش می برند.

 

 

 

سه شنبه  ۲۵ شهریور ۱۳۹۹