الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:
عملاً تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران در روز شنبه ۱۹ سپتامبر ساعت ۸ شب به وقت محلی واشینگتن دوباره به اجرا در خواهند آمد. ‌تحریم تسلیحاتی اکنون به صورت نا محدود اجرا خواهد شد و محدودیت های دیگر مانند ممنوعیت ایران در غنی سازی و فعالیت های مربوط به بازفرآوری، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک های بالستیک و تحریم انتقال فناوری های هسته ای و موشکی، باز خواهند گشت.
سایت وزارت خارجه آمریکا

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹