درخواست انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشراز «ریاست کمیته بین المللی المپیک»: عضویت ایران در کمیته بین المللی المپیک را لغو کنید

نماینده حقوقی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در اتحادیه اروپا در نامه ای به توماس باخ ریاست «کمیته بین المللی المپیک» از وی خواست که عضویت ایران در کمیته بین المللی المپیک را بحالت تعلیق درآورده و هیچ ورزشکاری اجازه شرکت در رقابتهای بین المللی با پرچم نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد.

متن کامل درخواست انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشراز «کمیته بین المللی المپیک» برای لغو عضویت ایران در این کمیته به شرح زیر است:

آقای توماس باخ ریاست محترم کمیته بین المللی المپیک؛
همانگونه که حتما در خبرها شنیدید نوید افکاری ، یکی از قهرمانان کشتی ایران در یک اقدام انتقام جویانه توسط عوامل نظام حاکم بر ایران به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسیده است.

وی دو سال پیش هنگامی که تنها بیست و پنچ سال سن داشت به اتهام شرکت در یک تظاهرات صلح جویانه که حتی در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز شناخته شده است دستگیر و بلافاصله تحت شکنجه های شدید قرار گرفت.

چندی بعد او به قتل یک عامل دستگاه امنیتی متهم شد ولی هیچگاه مدرک و یا دلیلی ارائه نشد و حتی تنها شاهد پرونده نیز چندی بعد شهادت خود را بطور رسمی پس گرفت و کتباً اعلام کرد که تحت فشار مقامات امنیتی ناچار از ادای این شهادت دروغ شده است.

نوید یک ورزشکار بود و در مقابل شکنجه مقاومت کرد از این رو مقامات امنیتی دو برادر دیگر وی را نیز دستگیر کرده و آنها را با شکنجه شدید وادار به اعتراف بر علیه برادر ورزشکارشان کردند بنحوی که یکی از برادرها پس از اعتراف اجباری دوبار اقدام به خودکشی کرد.

آقای رئیس؛
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» توجه شما و همه مسئولان ورزشی را در سطوح ملی و بین المللی به این اصل بسیار مهم جلب می کند که ورزش همیشه برای حفظ و گسترش دوستی میان ملل و بعنوان الترناتیوی برای رهایی از مخاصمات خطرناک سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است در حالی رژیم حاکم بر ایران درست بر خلاف این هدف متعالی عمل کرده و همانگونه که مطلع هستید این رژیم پیش از این نیز از طریق اعمال فشار به ورزشکاران ایرانی و ممانعت از رقابت های دوستانه با ورزشکاران کشور اسرائیل میادین بین المللی ورزشی را به صحنه های زشت نفرت پراکنی، یهود سیتزی و نمایش های شرم آوری از بنیادگرایی خطرناک اسلامی بدل کرده است و در این رویه تا آنجا پیش رفته است که حتی ورزشکاران ایرانیی را که حاضر به ترک میدان مسابقه با حریفان اسرائیلی نشده اند، تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داده و در مواردی آنها را وادار به باخت عمدی در مسابقات کرده است تا لزوماً با حریفان اسرائیلی روبرو نشوند که این در تقابل آشکار با اصل دوستی و نیز برنامه های متعالی کمیته بین المللی المپیک نظیر «وزرش برای امید» و » صلح از طریق ورزش » می باشد.
آقای رئیس؛
مقامات رژیم حاکم بر ایران با فشار و تهدید، زنان ورزشکار ایرانی را علیرغم میل خودشان وادار به پوشاندن سر و بدنشان در رقابت های ورزشی بین المللی کرده اند. آمار بالای تعداد ورزشکاران ایرانی پناهنده شده در کشورهای خارج از ایران گواهی بر این مدعاست.
رژیم ایران همچنین در طول چهل سال بر اساس تبعیض های غیر قابل قبول جنسیتی نهادینه شده در نظام ایران از حضور زنان ایرانی حتی در مسابقات بین المللی فوتبال که در ایران برگزار می شده است ممانعت بعمل آورده است.
علاوه بر همه موارد بالا، ورزش ایران آلوده به فساد و پولشویی بوده و رژیم ایران با خودداری از امضای توافقنامه «اف ای تی اف» عملا همه مکانیزم های کنترل بین المللی را که لازمه یک رقابت سالم است از میان برده است.
با توجه به مورد فوق ، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشرخاطرنشان می سازد مقامات رژیم ایران با «اعدام فراقانونی» قهرمان کشتی ایران، کلکسیون تخلفات خود را تکمیل کرده و بیش از این شایستگی لازم برای حضور در میادین ورزشی بین المللی را ندارند.
بر این اساس از شما درخواست می کنیم به نام «صلح و دوستی» و برای ادای احترام به همه قربانیان «بنیادگرایی و نفرت پراکنی»، عضویت ایران در کمیته بین المللی المپیک را بحالت تعلیق درآورید و هیچ ورزشکاری اجازه شرکت در رقابتهای بین المللی با پرچم نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد.
بدیهی است «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در این درخواست خود از حمایت تمامی صلح دوستان جهان برخودار است.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر»
۲۶ شهریور ۱۳۹۹

دلایل حذف رژیم ایران از کمیته المپیک و رقابتهای ورزشی بین المللی ۱- اعدام سفاکانه نوید افکاری که یک جنایت آشکار و قتل عمد با تصمیم فراقانونی بدون تشکیل یک دادگاه علنی و عادلانه همچنین اعدام شمار زیادی از ورزشکاران ایران در طول حاکمیت این رژیم از جمله هوشنگ منتظرالظهور؛ حبیب خبیری؛ فروزان عبدی؛ مهشید رزاقی؛ علا کوشالی و … ۲- استفاده از میادین ورزشی به عنوان محل بازداشت، شکنجه و اعدام ۳- وادار کردن ورزشکاران به خود داری از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی و عدم پیروی از قوانین بین المللی ورزش ۴-حاکمیت و ریاست پاسداران و ایادی وابسته به این رژیم بر ارگانهای ورزشی
۵- مجاز نبودن ورزشکاران به استفاده از نام ایران پرچم ایران و سرود ملی ایران.
۶- تبعیض در ورزش
ورزشکاران ایران باید از نام پرچم و سرود ملی ایران استفاده کنند.

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹