روزنامه فرانسوی لاکروا : اعدام نوید بیم یک حکومت شکننده از اتحاد محرومان و ایرانیان داخل و خارج است
روزنامۀ فرانسوی «لاکروآ» در شمارۀ امروز خود چهارشنبه شانزدهم اکتبر با اشاره به اعدام کشتی گیر جوان ایرانی، نوید افکاری، نوشت که حکومت ایران با کشتن این نماد ملی – نماد پهلوانی و قهرمانی – به معترضان و تظاهرکنندگان ایرانی هشدار داد که هیچکس مصون از سیاست سرکوبگرانۀ حکومت مذهبی تضعیف شدۀ ایران نیست. «لاکروا» در ادامه نوشته است : اعدام نوید افکاری و شدت عمل رژیم ایران نشانۀ شکنندگی حکومت اسلامی ایران و تأئید این حقیقت است که جوانان ایرانی از خلال تظاهرات و اعتراض های خیابانی شان طی سال های اخیر پایه های حکومت مذهبی ایران را لرزنده اند. «جاناتان پیرون»، موّرخ و سیاست شناس فرانسوی به «لاکروا» گفته است که جنبش سبز ماهیتاً سیاسی بود. اما، اعتراض های خیابانی ایران از دی ماه ٩٦ تاکنون جنبۀ اقتصادی و اجتماعی دارند و در آنها محرومترین گروه های اجتماعی یا همان «مستضعفان» شرکت دارند. مورخ فرانسوی سپس افزوده است : از آنجا که رهبران ایران می‌پندارند که پایه های حکومت خود را بر حمایت همین مستضعفان بنا ساخته اند.

اعتراض های خیابانی آنان را تهدیدی مستقیم علیه کل موجودیت خود می‌دانند.
ایران شناس فرانسوی، «برنارد هورکد»، به «لاکروا» گفته است که همانند غلامرضا تختی، نماد پهلوانی و قهرمانی مردم ایران، کشتی گیر جوان ایرانی، نوید افکاری، در رقابت های ملی و بین المللی به مدال ها و پیروزی های مهمی دست یافته بود. «هورکد» یادآوری کرده است که در انگارۀ ایرانیان کشتی ورزش ملی باستانی جوانان فقیر است که از دی ماه ٩٦ خیابان های ایران را به صحنۀ اعتراض علیه حکومت مذهبی ایران بدل کرده اند و رژیم اسلامی با «اعدام نوید یکی از نمادهای مقدس و ملی ایرانیان را آماج گرفت و با این کار نشان داد که هیچکس مصون از سرکوب نیست».
روزنامۀ مسیحیان فرانسه به نقل از کارشناسان امور ایران نوشته است که حکومت تهران از تلاقی مبارزات طبقات مختلف در ایران، یعنی طبقات متوسط تحصیلکرده و طبقات محروم جامعه و همچنین از اتحاد میان ایرانیان داخل و خارج از کشور بیمناک است و به همین خاطر به سیاست بیرحمی و ارعاب روی آورده و با کشتن نوید افکاری به عنوان چهره ای شناخته شده و نمادین می خواهد حس ناتوانی را در بین مردم ایران بپراکند. رادیوفرانسه

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹