تجمع مردم و خانواده و دوستان نوید افکاری بر مزار وی با شعار نوید قهرمان وگلباران کردن ماشین وی
بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۷شهریورماه جمع زیادی از مردم و خانواده و دوستان نوید افکاری، شورشگر قهرمانی که در تاریخ ۲۲شهریور ۹۹ بدست جلادان رژیم اعدام شد، بر مزار وی در روستای سنگر تجمع کردند.
در این تجمع که زنان بسیاری حضور داشتند، بر مزار این شهید راه آزادی، سرود ای ایران خوانده شد.
در پایان برای گرامیداشت یاد نوید، شعار می‌دادند: نوید قهرمان، نوید قهرمان!

پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹