یک منبع قضایی فرانسه روز سه‌شنبه ۲۵شهریور، خبر از دستگیری ۴ تن از مسئولان پیشین مرکز الزهراء فرانسه در گراند سانت واقع در شمال فرانسه داد.
مرکز الزهراء که مسئولان فرانسوی در مارس ۲۰۱۹ آن را منحله اعلام کردند در اکتبر ۲۰۱۸ هدف عملیات ضدتروریستی و بازرسیهای اداری قرار گرفت که طی آن سلاحهای جنگی بدون مجوز از این مرکز به دست آمد. در این تحقیقات روابط مستحکم میان این مرکز با سرویس اطلاعاتی رژیم ایران روشن گردید. این مرکز در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد و برای حزب‌الله تبلیغ می‌کرد که همین امر توجه محافل امنیتی فرانسه را به خود جلب کرد.
مسئولان فرانسوی، پس از بستن این مرکز؛ داراییهای آن را به اتهام تبلیغ افراط‌گرایی و تروریسم به مدت ۶ماه مسدود کردند.
گفتنی است که ۴انجمن دیگر زیر چتر مرکز الزهراء نیز بسته شدند که از آن جمله «حزب ضد صهیونیسم» و «اتحادیه شیعیان فرانسه» هستند.

پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹