ایرج حریرچی؛ معاون وزارت بهداشت دولت آخوند روحانی روز پنجشنبه ۲۷شهریور در یک برنامه تلویزیون آخوندی اعتراف کرد که: «همان‌طور که وزیر بهداشت مطرح کردند دیگر رنگ سبز و سفید و قرمز نداریم و کل کشور در شرایط قرمز کرونایی است».
این کارگزار رژیم با اعتراف به گوشه‌ای از فاجعه شیوع کرونا در ایران تحت حاکمیت پلید آخوندی گفت: «ما با امواج متعدد کرونا مواجه هستیم و چند ماه است مرگ بالای ۱۰۰نفر را تجربه می‌کنیم و امروز ۳۵هزار و ۵۰۰نفر بستری کرونایی داریم و آمار بستریها از موج اول کرونا در ۱۷فروردین هم بیشتر است. در شهر تبریز از زیر ۴۰مورد بستری روزانه به ۱۶۰مورد رسیده‌ایم و در استان قم وضعیت شبه انفجاری است و از بستری روزانه ۱۰نفر به ۱۶۰مورد رسیده‌ایم.»
حریرچی در ادامه با اعتراف به تودهنی محکم خانواده‌ها به آخوند روحانی در امر بازگشایی مدارس اعتراف کرد: « ۱۲روز از زمان مدارس بازگشایی گذشته است و ۱۰ تا ۲۰درصد دانش‌آموزان از بازگشایی مدارس استقبال کرده‌اند.»