بر اساس اخبار رسیده، روز جمعه ۲۸ شهریورماه۹۹، زندانی سیاسی سهیل عربی به دفتر زندان تهران بزرگ احضار شده و پس از آن وی را به‌صورت ناگهانی به مکان نامعلوم منتقل کرده‌اند.
سهیل عربی پیش از این بارها با انتشار اخبار مربوط به وضعیت اسفناک زندانیان، فساد فراگیر در میان عوامل زندان و مشکلات زندانیان، به این شرایط اعتراض کرده بود.
این زندانی سیاسی در آخرین پیام خود از تهدید مسئولان زندان به انتقال او به زندانی بدتر خبر داد. پاسخ سهیل عربی این بود که او به رسانه‌ای کردن و افشای شرایط زندانیان در هر زندانی ادامه خواهد داد.

شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹