تجمع اعتراضی سهامداران شرکت کاشی ایرانا امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از سهامداران شرکت کاشی ایرانا با تجمع در مقابل این شرکت خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی رانندگان کد ۸ مریوان جمعی از رانندگان کد ۸ شهرستان مریوان، در اعتراض به به‌رسمیت شناخته نشدن فعالیت‌های خود، امروز شنبه، ۲۹ شهریور مقابل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مریوان و حومه تجمع کردند.

تجمع اعتراضی دامداران کرمان امروز شنبه ۲۹شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از دامداران استان کرمان در اعتراض به گران بودن قیمت نهاده های دامی در مقابل پایین بودن قیمت خرید گوشت و شیر از آنها در مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹