وریا غفوری در اعتراض به اعدام نوید افکاری؛ نوشته بود: «فکر، اندیشه و آزادی، قابل اسارت نیست نه با زندان نه با اعدام» تا کنون بجز برادران گرایی که از خدا می خواستند به نوید کمک بکند و از اعدام نجات پیدا کند سایر ورزشکاران داخل کشور سکوت کرده اند! بویژه فدارسیون کشتی و اعضای تیم هلی ملی آزاد و فرنگی! آیا هنوز دنبال این هستند با پرچم ننگین قاتلان نوید و هزاران جوان ایرانی در آبان ۹۸ به میادین ورزشی بروند و آن را سر دست بگیرند و تکان بدهند! راستی در این صورت چه کسی را نمایندگی می کنند؟ ورزش ایران یا رژیم ضد ایرانی آخوندها؟!

 

 

شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹