پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع صبح روز یکشنبه ۳۰شهریور نسبت به بازگشت تحریم‌ها سوزوگداز کرد و گفت:
«به‌عنوان مثال در خصوص همین اقدامات اخیر آمریکا نیز باید تأکید کرد که به‌دلیل اقتدار و ایستادگی مردم ایران، دشمن به آنچه می‌خواست نرسید. ولی نباید به این شکست‌های حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم و فراموش کنیم که دشمن ظالم ما در صورت ادامه یافتن برخی غفلت‌ها، گام‌به‌گام در تشدید تحریم‌ها جلوتر می‌آید تا به نظام تحریم‌ها، شکل جدیدی بدهد».

 

یکشنبه  ۳۰ شهریور ۱۳۹۹