روز جمعه ۲۸شهریورزندانی سیاسی سهیل عربی  که تا کنون درتیپ پنج تهران بزرگ  محبوس بود بدون اطلاع قبلی به زندان رجایی شهر منتقل شد.

سهیل عربی دو روز قبل از این انتقال به دفتر رئیس زندان تهران بزرگ احضار  وبه مکان نامعلومی منتقل شده بود.

نهایتا روز یکشنبه ۳۰شهرویور بدنبال پیگیری های زیاد از طرف مادر این زندانی مشخص شد که او را به زندان رجایی شهر که یک زندان امنیتی و با محدودیتهای بیشتری است به این زندان منتقل کرده اند.

مادر این زندانی سیاسی فرنگیس مظلوم در یک فایل صوتی از انتقال پسرش به مکان نامعلوم بخاطر مصاحبه ای که کرده است ابراز نگرانی کرده بود. فرنگیس مظلوم اعلام کرد که سهیل عربی هفت سال بدون یک روز مرخصی در زندان بوده و فقط حقش را خواسته است.

سهیل عربی پیش از این بارها با انتشار اخبار مربوط به وضعیت اسفناک زندانیان، فساد فراگیر در میان عوامل زندان و مشکلات زندانیان، به این شرایط اعتراض کرده بود. و اکنون این انتقال برای ایجاد ممانعت برای این زندانی سیاسی مقاوم و وادار کردن او به سکوت صورت گرفته است.

این زندانی سیاسی در آخرین پیام خود از تهدید مسئولان زندان به انتقال او به زندانی بدتر خبر داد. پاسخ سهیل عربی این بود که او به رسانه ای کردن و افشای شرایط زندانیان در هر زندانی ادامه خواهد داد.

 سهیل عربی در روزهای اخیر اقدام به یک مصاحبه با رسانه ها  وانتشار یک فایل صوتی کرده و در این فایل به وضعیت فاجعه بار زندان تهران بزرگ اشاره کرده بود.

دوشنبه  ۳۱ شهریور ۱۳۹۹