سؤال این است جکاندن مکانیسم ماشه و برگرداندن تحریم‌های ناشی از ۶قطعنامه قبلی شورای امنیت آیا رژیم به‌همان موقعیت قبل از برجام برمی‌گردد؟ پاسخ منفی است چرا که:
اولا-این تحریم‌ها به‌طور واقعی بر رژیم اعمال نمی‌شدند به‌دلیل آن که سیاست مماشات بر دولتهای غربی و در رأس آنها آمریکا و در نتیجه بر سازمان ملل حاکم بود.
دوما-وضعیت جامعه ایران با قبل از برجام تفاوت اساسی کرده است قیامهای دی۹۶، آبان۹۸ و دی۹۸، سپهر سیاسی اجتماعی ایران را به‌طور بنیادی تغییر داده است. اکنون همه دنیا می‌دانند که مردم ایران برای سرنگون کردن رژیم بپا خاسته‌اند؛ این رژیم نه تنها نماینده مردم ایران نیست بلکه مردم ایران آن را دشمن اصلی خود می‌دانند.
سوما-رژیم همان رژیم قبل از برجام نیست و به‌شدت تضعیف شده و نظام ولایت فقیه در نهایت تشتت و از هم گسیختگی است.
چهارما-«عمق استراتژیک» رژیم در منطقه فرو ریخته و پایه‌های نفوذ آن از سوریه تا عراق و از لبنان تا یمن، به‌شدت متزلزل شده؛ روندی که هلاکت پاسدار قاسم سلیمانی آنرا تسریع کرده است.
رژیم به‌لحاظ اقتصادی در آستانه خفگی است. دیکتاتوری غارتگر و فاسد آخوندی تاکنون با مکیدن آخرین رمقهای مردم ایران به‌حیات خود ادامه داده، اما اکنون کارد به‌استخوان مردم رسیده و فشار بیشتر، خطر انفجار اجتماعی و قیام را تشدید می‌کند.
پنجم-موقعیت جنبش اپوزسیون، به‌عنوان کاتالیزور و سمت‌دهنده فعل و انفعالات اجتماعی به‌کلی متفاوت از شرایط قبل از برجام است. اصلی ترین و متشکل ترین نیروی اپوزسیون(مجاهدین) از یک نیروی تحت محاصره و در لیست و زیر ضربات نظامی و تروریستی و از وضعیت تدافعی، به‌وضعیت تهاجمی منتقل شده و رژیم را زیر ضربات بی‌امان سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
بر این مجموعه بحرانها کرونا را هم باید افزود. اگر چه رژیم تاکنون تلاش کرده با سیاست کلان تلفات انسانی و حاکم کردن یاس و اندوه و عزا بر جامعه، در برابر قیام سد ببندد اما به‌نظر می‌رسد با تعمیق آگاهی عمومی نسبت به‌نقش ضدانسانی رژیم در این ماجرا، این روند جنایتکارانه و سوءاستفاده از آن به‌نهایت خود رسیده و این موج بر سر خود رژیم خراب خواهد شد.
مجموعه این شرایط گواه آن است که آثار و پیامدهای عملی تحریم‌های ناشی از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها کماً و کیفاً با قبل از برجام متفاوت است. مردم ایران خواهان تحریم این رژیم هستند چراکه «هر دلاری که به این رژیم داده شود فشنگی است برای شلیک به جوانان ایران یا عراق و سوریه و یمن. مردم ما نه تأسیسات غنی‌سازی هسته‌یی می‌خواهند، نه برنامه موشک بالستیک و نه جنگ و جنایت رژیم در سوریه و عراق و یمن و لبنان». تنها سرنگونی این رژیم و آزادی و استقلال و حق حاکمیت ملی بر کشورشان را میخواهند.

سه شنبه  ۱ مهر ۱۳۹۹