دادگاه تجدیدنظر استان کرمان حکم زندان دو شهروند را که پیشتر به اتهام های امنیتی و سیاسی به احکام زندان محکوم شده بودند را عینا تایید کرد.
بر اساس این حکم، هر یک از آنها بر اساس قانون تجمیع مجازات باید ۱۰ سال حبس بگذرانند.
شهین خاکپور، شهروند ساکن شیراز ۷ خرداد ۹۸ و هنگام بازدید از خانواده‌اش در کرمان بازداشت شد. ارشیا نقوی، شهروند ساکن بندرعباس نیز پیش از شهین خاکپور و در محل سکونت‌اش بازداشت و به کرمان منتقل شد.
احمد قربانی، رئیس شعبه یک بیداد گاه کرمان ۸ مرداد ۱۳۹۹ هر یک از این دو فعال مدنی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های مخالف نظام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس، به اتهام توهین به خمینی و خامنه ای جنایتکار به ۲ سال حبس، و بالاخره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم کرد.
وکلای هر دو فعال مدنی خواهان تجدیدنظر در این حکم شده بودند.

سه شنبه  ۱ مهر ۱۳۹۹