ماله کش اعظم نظام در گفتگو با رسانه روسی، «اسپوتنیک»در پاسخ به این سئوال که انتظارات حکومت ایران از جو بایدن در صورت پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست، گفت : برای جمهوری اسلامی ایران سیاست آمریکا در قبال ایران مهم است و نه انتخاب رئیس جمهوری آمریکا. او گفت : اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد باید به خاطر زیان هایی که به جمهوری اسلامی پس از خروج ترامپ از برجام وارد آورده، به حکومت تهران غرامت بپردازد. یعنی مثل اوباما باید یک هواپیما پول نقد براشون بفرستد! تازه طلبکار هم هستند از مماشاتگران! بله نتیجه سیاست مماشات با آخوندها زیاده خواهی و حساب پس ندادن در باره تروریسم و فعالیت های اتمی و سرکوب و نقض حقوق بشر و … است.

پنجشنبه    ۳ مهر ۱۳۹۹