۵۶نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌یی به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور خواستار تحریم تمام بخش‌های نظام مالی رژیم ایران شدند.
اسکات پری نماینده کنگرهٔ آمریکا با اعلام این خبر گفت: «مفتخرم هدایت ۵۶همکارم را در مورد درخواست آنها از دونالد ترامپ برعهده‌ دارم که دسترسی رژیم ایران به‌سیستم مالی جهانی را به‌طور کامل قطع کند».
وی افزود: «فشار ما علیه رژیم ایران باید بی‌امان باقی بماند تا آن که آنها دست از فعالیت تروریستی در جهان برداشته و به‌سایر رفتارهای شرورانه خاتمه دهند».

پنجشنبه    ۳ مهر ۱۳۹۹