لودریان وزیر امرخارجه فرانسه جمعه ۴ مهر سفیر ایران را احضار و نسبت به نقض های جدی و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت‌خارجه فرانسه به فراخوان پاریس به نقضهای جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران اشاره و نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
اگنیس وون در مول (Agnes von der Muhll) خانم سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه گفت مقامات فرانسه به‌طور منظم نگرانی‌هایشان از نقضهای جدی و مستمر حقوق‌بشر در ایران را ابراز می‌کنند و این نگرانی‌ها را خیلی از دوستان شامل آلمان و انگلستان هم عنوان کرده‌اند.
گاردین روز چهارشنبه گزارش کرده بود که سفیر رژیم ایران در سه کشور اروپایی و مشخصاً در رابطه با رفتار تهران با زندانیان سیاسی و دوتابعیتیها احضار شده بود.

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹