در بیانیه این ۴۷ کشور که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون «بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، ‌اعترافات اجباری» و «اعمال شکنجه» علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند به شدت ابراز نگرانی شده است. ۴۷ کشور امضا کننده این بیانیه همچنین اعدام نوید افکاری را محکوم و خواستار همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل و تضمین کردن استقلال نظام قضایی و عادلانه بودن قوانین دادرسی و دسترسی آزادانه متهمان به وکیل شده‌اند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله‌زاده، زندانی سنی‌مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشته است،‌ از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند.
ما خواستار حسابرسی و تحریم و بایکوت سیاسی و مالی این رژیم هستیم.
محکومیت آن پس از ۴۰ سال جنایت اقدامی مثبت اما ناکافی است.

 

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹