وی که سفیر لبنان در آلمان بود و به تازگی پست نخست وزیری را در پی انفجار بندر بیروت و عمیق شدن بحران سیاسی لبنان بر عهده گرفت به نظر می رسد به دلیل عدم موفقیت در حل بحران سیاسی لبنان تصمیم به استعفا گرفته است.

باید گفت خانه از پای بست ویران است خواجه در فکر نقش ایوان است! تا حزب الله و میشل عون باشند نمی توان بحران لبنان را حل کرد. مصطفی ادیب دلیل انصراف خود از تشکیل دولت جدید لبنان را عدم موافقت احزاب و جریان‌های سیاسی با شروطی دانست که او برای تشکیل کابینه جدید پیشنهاد کرده بود.

شنبه ۵ مهر۱۳۹۹