آسیا تایمز روز شنبه ۵مهر نوشت: «ریال ایران حداقل ۴۹درصد از ارزش خود را تا این لحظه از دست داده که این یک سقوط ویرانگر واحد پول در ایران است. ریال اکنون به طرز قابل توجهی یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزها در جهان، حتی بی‌ارزش‌تر از دینار عراق و روپیه پاکستان شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی در ایران ۶درصد کمتر خواهد شد و بیکاری به میزان ۱۶ و ۳دهم درصد افزایش خواهد یافت».
این منبع افزود: «مشتریان آسیایی و اروپایی از ترس تحریم‌ها، خرید نفت را از ایران متوقف کرده‌اند…».
 
 
 یکشنبه ۶مهر۱۳۹۹