تجمع پرستاران بیمارستان روحانی بابل در اعتراض دریافت نکردن حقوق اضافه کار و کارانه
با حضور در محوطه بیمارستان، خواستار پاسخگویی رییس دانشگاه شدند.
دوشنبه ۷ مهر ۹۹
یاد آوری می کنیم که حریرچی معاون وزارت بهداشت رژیم چند روز پیش با گلایه اعتراف کرد که سه الی چهار ماه است که کادر درمانی حقوق و اضافه کار و کارانه نگرفته اند.
پزشکان و پرستاران ضروری است در اعتراض به بی توجهی، حق خوری و سیاست های ضد مردمی رژیم که بردن کرونا به میان هر خانه و خانواده به عنوان فرصتی برای کشتار مردم و بقای نظام است اعتراض کنند‌.
ویروس کرونا سراسر ایران را در بر گرفته و این یک فاجعه است که رژیم باعث و بانی آن است. از جمله خامنه ای و روحانی.
تجمع پرستاران بیمارستان روحانی بابل در اعتراض دریافت نکردن حقوق اضافه کار و کارانه
دوشنبه ۷ مهر ۹۹
تجمع اعتراضی شماری از آتش‌نشاناناصفهان آتش نشانان با تجمع در مقابل استانداری این استان خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند روز دوشنبه ۷ مهر
تجمع مرغداران کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت
بر اساس فراخوان قبلی تجمع مرغداران گوشتی و تخم گذار و پولت در اعتراض به قیمت نهاده و نحوه توزیع آن و قیمت ناعادلانه مرغ و تخم مرغ امروز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ جلو ی وزارت صمت برگزار شد.
تجمع آتش نشانان اصفهان
امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹، شماری از آتش‌نشانان اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری این استان،خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
جمعی از مدیران مهدهای کودک استان کرمانشاه در اعتراض به تداوم تعطیلی مهدهای کودک آنها و گسترش مشکلات اقتصادی و بیکاری تجمع اعتراضی برگزار کردند. دوشنبه ۷ مهر
جمعی از پرسنل شاغل در جاد نصر استان کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماهیانه آنها تجمع اعتراضی برگزار کردند. دوشنبه ۷ مهرماه
تجمع اعتراضی آتش نشانان معترض درخصوص احکام استخدامی و حقوق مزایا مقابل استانداری اصفهان باشعار آتش نشان میمیرد ، ذلت نمیپذیرد»
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تفکیک زباله به عدم پرداخت حقوق و معوقات در مقابل سازمان مدیریت پسماند شهری اهواز دوشنبه ۷ مهر
فریاد اعتراضی مرغداران کشور مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس فراخوان قبلی تجمع مرغداران گوشتی و تخم گذار و پولت در اعتراض به قیمت نهاده و نحوه توزیع آن و قیمت ناعادلانه مرغ و تخم مرغ امروز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ جلو ی وزارت صمت برگزار شد.
دوشنبه  ۷ مهر ۱۳۹۹