پدر امیرحسین مرادی، از دستگیر شدگان قیام آبان ۹۸، پس از یک‌سال تحمل فشارهای طاقت‌فرسا حکومت آخوندی به‌ویژه پس از صدور حکم اعدام برای فرزندش، صبح روز دوشنبه اقدام به خودکشی کرد و متأسفانه جان خود را از دست داد.
مادر امیرحسین مرادی گفت: «صبح دوشنبه ۷مهرماه، پیکر همسرش در زیر زمین خانه پیدا شده و از صبح نیز نیروهای امنیتی در خانه حضور دارند و چند ساعتی بوده که تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در حیاط خانه حضور داشتند. او به‌شدت نگران پسر خود بوده و به‌خاطر شرایط فرزندش تحت فشار بوده است».
وکیل امیرحسین مرادی در پیامی این خبر را تأیید کرد.
امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی که در جریان قیام آبان ۹۸ دستگیر شده بودند، در سوم اسفند ۹۸ توسط بیدادگاههای خامنه‌ای به اعدام محکوم شدند. اما به‌دلیل اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی، رژیم موقتاً از اجرای حکم اعدام آنها عقب‌نشینی کرد.
 
 
 
دوشنبه  ۷ مهر ۱۳۹۹