وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ۷مهر در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: رژیم ایران ۴۰سال است جلودار تروریسم
است، یک رژیم مذهبی که توسط آیت‌الله‌ها اداره می‌شود، و در رأس آن یک سیستم فاسد است. جایی که مقامات
ارشد این رژیم از دادن حقوق اقتصادی مردم خودداری می‌کنند.
مایک پمپئو افزود: وضعیت اقتصادی تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران حقیقتاً تراژدیک است.
اما رهبران، نمایندگان پارلمان، اعضا و فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای عملیاتی برون‌مرزی آنها، در شرایط
بسیار خوبی زندگی می‌کنند چون ثروتهای زیادی را دزیده‌اند همه خزانه دولت را غارت کرده‌اند و مقدار زیادی
پول را کنار گذاشته‌اند.
چون می‌دانند یک روز این رژیم به همان سرنوشتی که رژیمهای مشابه آن دچارش شده‌اند گرفتار خواهد شد.
دوشنبه  ۷ مهر ۱۳۹۹