صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی از جنایت فجیع دژخیمان قضاییه و اطلاعات آخوندها در مورد بهنام محجوبی خبر داده است.

صالحه حسینی نوشته است که «یک ماه پیش پزشک زندان اوین بهنام را تهدید کرده است که باید به جای داروهایش، قرص‌های خواب بخورد والا او را به بیمارستان روانی «امین آباد» منتقل می‌کنند.

اکنون بعد از یک ماه بهنام محجوبی به‌خاطر این‌که داروهای خودش را به او نداده‌اند دچار فلج شده و او را به امین آباد منتقل کرده‌اند.

صالحه حسینی می‌نویسد: چرا داروهایش را به او ندادید؟ داروهایی که ما خودمان تهیه کرده بودیم.

روز شنبه ۵ مهر، بهنام به‌دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان، دچار تشنج شد و زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد. اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش «ابوریحان» تیمارستان «امین آباد» نگهداری می‌کنند.

ما حتی نمی‌دانیم در تیمارستان چه داروهایی برای او تجویز کرده‌اند».

طبق گزارشهای دیگری که درباره بهنام محجوبی منتشر شده تزریقات مشکوکی هم بر روی این زندانی انجام شده است . یادآوری می‌کنیم که نمونه‌های متعددی از تزریقات برای ایجاد اعتیاد بر روی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در رژیم آخوند وجود دارد.

خشی از نامه اعتراضی و سرگشاده همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین و نگرانی از وضعیت سلامت این زندانی عقیدتی
من صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی، درباره نگرانی از وضعیت جسمانی و بیماری همسرم این دومین نامه ای است که می‌نویسم. یک ماه پیش اولین نامه ام را نوشتم که زندان در ارائه داروهای خاص همسرم کوتاهی می‌کند و هشدار داده بودم که عدم مصرف داروهای بهنام، باعث می‌شود که جسم او از کار بیفتد.
روز شنبه ۵ مهر، بهنام به دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان، دچار تشنج شد و زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد. اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش «ابوریحان» تیمارستان «امین آباد» نگهداری می‌کنند.
ما حتی نمی‌دانیم در تیمارستان چه داروهایی برای او تجویز کرده‌اند.
یک ماه پیش در نخستین نامه سرگشاده‌ام نوشتم که من از این همه بی‌عدالتی به صدا درآمده‌ام و جمهوری اسلامی را مسئول جان همسرم می‌دانم. مقامات قضایی مسئولیت دارند تا بهنام را به پزشکی قانونی ببرند تا مشخص شود که او تحمل حبس ندارد.
جان بهنام در خطر است.
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹