زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان آبان‌ماه ۹۸، به اجبار و توسط گارد زندان از تیپ۵ این زندان به تیپ۲ چهارشنبه ۹مهر منتقل شدند. این جابه‌جایی در شرایطی انجام می‌شود که بیماری کرونا در زندان شیوع دارد و می‌تواند باعث سرایت به آمار بالایی از زندانیان شود و جان زندانیان سیاسی را در معرض تهدید قرار دهد.
گزارش مختصری تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، محل حبس زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان تظاهرات آبان ۹۸ را چنین توصیف می‌کند:
«تیپ ۲ زندان تهران بزرگ دارای ۳ اتاق و ۴ دستشویی است. تعداد زندانیان منتقل شده به این تیپ نزدیک به ۹۰نفر است. به این ترتیب در هر اتاق ۳۰ زندانی باید ساکن شوند که با توجه به شرایط بهداشتی و ویروس کرونا خطر ابتلاء این زندانیان به ویروس کرونا و هر نوع بیماری دیگر وجود دارد.
رئیس قبلی زندان تهران بزرگ چهارمحالی عوض شده و فردی به نام اصغر فتحی جایگزین وی شده است. جابه‌جایی اجباری زندانیان به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ تصمیمی غیرانسانی است که از جانب فتحی به اجرا درآمد.
اغلب زندانیان منتقل شده به تیپ۲، نتوانسته‌اند وسایلی را که در زندان خریده بودند همراه خود به محل جدید منتقل کنند. وسایلی مانند یخچال و تلویزیون که بابت آن پول زیادی پرداخت کرده بودند در تیپ ۵ باقی مانده که توسط عوامل و مأموران و رئیس زندان به غارت برده می‌شود. جان زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر است.

 

 

 
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹