اگر يك سلطنت طلب ويار سكولاريسم گرفت!
در چنين شرايطي اگر با چنين سلطنت طلبي مواجه شديد كه خيلي احساس سكولار بودن مي كند. اين دادخواست همايوني عليه دكتر مصدق در بيدادگاهش را بفرستيد و از او بپرسيد اين حرفها مذهبي تر است يا حرفهاي حكام شرع خميني و خامنه‌اي؟
در تاریخ ۹ مهر ۱۳۳۲، کیفرخواست دادگاه نظامی شاهنشاهی بر علیه دکتر مصدق صادر شد:
چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیرنظامی ردیف یک (مصدق) بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام وطریقه حقه جعفریه اثنی عشریه و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که درمقام وفاداری به سوگند کلام الله مجید، نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت ایران تشخیص فرموده اند و اراده ملوکانه تعلق گرفت که متهم نامبرده را عزل نمایند که این نسبت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت الله نصیری در ۲۵یکشنبه مرداد ۱۳۳۲ به متهم ابلاغ شد. او (مصدق) از آن پس طغیان نموده، بدین منظور تا اساس حکومت و تاج و تخت را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت اهالی شاه دوست و میهن پرست تهران مواجه می شود.
اولین وظیفه آنان(دکتر مصدق و یارانش) وفاداری به سوگندی بوده که برای حفظ قانون اساسی ایران یاد کرده و بدبختانه سوگند خود را نقض و به آن خیانت نموده اند. ملاحظه می شود که بزه انجام شده از طرف متهمین مقرون به علل مشدده است که به همین مناسبت تقاضای رای اعدام آن را دارد.
تهران به تاریخ نهم مهرماه ۱۳۳۲، دادستان ارتش سرتیپ حسین آزموده
برگرفته از صفحه فیسبوک احمد مجد

 

جمعه ۱۱ مهر۱۳۹۹