به گزارش رویترز پنجشنبه ۱۰مهر ۹۹ وزارت ترابری آمریکا شرکت هواپیمایی امارات را به‌خاطر پروازهایش از بخشی از آسمان ایران که ممنوع اعلام شده بود، ۴۰۰هزار دلار جریمه کرد.
اداره هوانوردی فدرال آمریکا می‌گوید شرکت هواپیمایی امارات به‌رغم هشدارهای آمریکا در ژوئیه پارسال برای عدم پرواز از بخشی از آسمان ایران که ریسک عملیات نظامی بالا در دوران اوج‌گیری تنشها داشت، ۱۹پرواز انجام داده است.
امارات گفته است پروازها از منطقه ممنوعه به‌خاطر «بی‌مبالاتی در نظارت» انجام شده، اما قبول کرده است ۴۰۰هزار دلار جریمه را پرداخت کند.

جمعه ۱۱ مهر۱۳۹۹