زندانی سیاسی معصومه صنوبری در بند زنان زندان تبریز به بیماری کرونا مبتلا شده است. پس از ابتلاء زنان زندانی در این زندان و عدم قرنطینه آنها، معصومه صنوبری نیز به کرونا مبتلا شد.
«معصومه صنوبری به شدت سرفه می کند. همچنین دچار تب بالا، گلودرد، خشکی دهان، درد ریه و درد تمام اعضای بدن است».
به خانواده شماری از زندانیان زن در زندان تبریز، گفته شده ۹ زندانی به کرونا از نوع سوم دچار شده اند.
در این زندان پزشک و محل بستری برای زنان زندانی وجود ندارد. مأمورین و مسئولین این زندان از ابتدا بیماران را از سایر زندانیان جدا نکردند و به همین دلیل شمار زیادی از آنان به کرونا مبتلا شده اند.

معصومه صنوبری متولد ۱۳۶۷، دارای یک فرزند است. او در روز ۱۵ اسفند ۹۷ در شهر ایلخچی اسکو بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل گردید. او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازجویی و مورد شکنجه قرار گرفت. بر اثر ضربات شلاق قادر به راه رفتن نبود. به دلیل ضربات وارده به سر دچار تاری دید شد و ساق پایش ترک خورد و هنوز ترمیم نشده است.

وی در مرداد ۹۸ با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا زمان دادگاه آزاد شد.

معصومه صنوبری مجددا در ۱۶ بهمن ۹۸، بدون احضار قبلی از منزل خواهرش بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل گردید.

در ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ جلسه اول دادگاه او در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسکو دادگاه تشکیل شد. این دادگاه وی را با اتهام عضویت در مجاهدین خلق، توهین به خامنه ای، تبلیغ علیه نظام به نفع مجاهدین خلق، تهیه لوازم مربوط به تهیه بمب و اقدامات ایذایی به دو سال زندان محکوم کرد. دادگاه مدارک موجود برای اتهام تهیه لوازم مربوط به تهیه بمب را ناکافی دانسته و معصومه صنوبری را به دو اتهام دیگر به ۲ سال زندان محکوم نمود.اما اداره اطلاعات تبریز پرونده دیگری برای این زندانی سیاسی گشود.

شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹