صبح امروز ۱۲ مهر ماه، تعدادی از کارگران بیکار شده «کمربند سبز» شهرداری منطقه دو اهواز، مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اهوازدست به تجمع زدند.
قرارداد شغلی این کارگران، از پایان خرداد ماه سال جاری با سوابق تا ۸ سال، همزمان با شروع فصل تابستان، فسخ شده و دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است. این ۲۲ کارگر که روز چهارشنبه هفته گذشته هم مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی کرده بودند، تعدیل شده های پروژه «کمربند سبز» اهواز با حدود ۴۰ کارگر هستند که به دلیل اعلام «عدم نیاز» از سوی پیمانکار اخراج شده اند.
یک کارگر اعتصابی با اعلام این که «این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سنی هیچ کاری برای ما پیدا نشود» گفته: از آنجا که شهرداری اهواز بر عملکرد پیمانکاران نظارت دارد، تجمع‌کنندگان خواهان تامین شدن امنیت شغلی و اقتصادی خود از سوی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر اهواز هستند.
 
 
 
 
 
 
روز شنبه ۱۲ مهر، گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات ایران در اعتراض عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات دست به تجمع زدند.
معترضان مهمترین مطالبه خود را دریافت حداقل دستمزد با وجود انجام کارهای تخصصی، عنوان کردند
 

 

 

 
روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، شماری از معلمان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹