تولستوی میگوید: حقیقت همیشه زیبا بوده و خواهد بود

عایشه البصری  بیش از ده سال در مناصب مختلف در سازمان ملل کار کرده. در دفتر نیویورک، یونامی در عراق و یونامید در دارفور. در تمام این سالها شاهد شیوه های کثیف سازمان ملل و نمایندگانشون در جهت کمک به دیکتاتورها و غارت کشورهای جهان سوم بوده.

کمی پس از اینکه کوبلر در اکتبر ۲۰۱۱ بر مسند یونامی بنشیند، یک جلسه ترتیب داد که من نیز حضور داشتم: «مالکی گفت که تنها چیزی که او از یونامی در عراق می خواهد این است که کمک کنند تا کمپ اشرف را ببندند. و این کاری است که ما قرار است انجام دهیم». نقشه مالکی این بود که حدود ۳۴۰۰ نفر مخالفین غیر مسلح ایرانی را مجبور به خروج از  این کمپ که صدام حسین (که تاییدیه اعدامش در سال ۲۰۰۶ توسط مالکی امضا شده بود) از سال ۱۹۸۶ پذیرای آنها شده بود کند. او میخواست که آنها را به مکانی نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد منتقل کند و بعد از آنجا از کشور خارجشان کند. این موضوع هیچ ربطی به وظایف رسمی یونامی نداشت اما بزودی تبدیل به یکی از آنها شد.

کوبلر زیر نظر و دستور لین پاسکو (Lynn Pasco)، رئیس آمریکایی بخش سیاست سازمان ملل در نیویورک کار می کرد. پاسکو‌ سیاستهای خارجی آمریکا را با استفاده از یونامی و سایر هیئتهای اعزامی سیاسی پیش می برد. از آنجا که اکسون موبایل (Exon Mobile) در عراق پیش میرفت، مالکی بایستی راضی نگه داشته میشد. این به این معنی بود که انتقال مخالفین ایرانی بایستی در اولویت در مقابل موارد اضطراری دیگر قرار میگرفت.

تنها مخالفتی که کوبلر با آن مواجه بود از طرف ما اعضای هیئت یونامی بود. در طول دوران کاریم در سازمان ملل، هرگز ندیده ام که این همه کارمند با این شدت مخالف رئیسشان باشند که در عراق بودند. «من یک وکیل هستم و به تو میگویم: این لعنتی را امضا نکن!(نقل به مضمون)» یک همکار عالیرتبه سر کوبلر فریاد کشید تا در تلاشی ناامیدانه جلو‌ی او را بگیرد تا کارهای کثیف مالکی را انجام ندهیم. ما میخواستیم که او رو کمک به عراق متمرکز شود، اما درخواستهای ما راهی به گوش های کر او نداشت. سرنوشت عراق در نیویورک تعیین تکلیف شده بود.

در زمانیکه یونامی و unhcr مشغول انتقال مجاهدین ایرانی از کمپ اشرف با کمپ لیبرتی بودند، مالکی قدرت را در چنگ خود که به لطف مانورهای ایران و حمایت دولت اوباما به آن دست پیدا کرده بود، تحکیم میداد. هیچ چیز برای مردم عراق از این بدتر نبود که سازمان ملل چشمهای خود را ببندد زمانی که آمریکا به مالکی چراغ سبز بدهد تا قانون اساسی عراق را زیر پا بگذارد، اینستیتوشنهای تازه شکل گرفته را ندیده بگیرد و سیاست عراق را از سنی ها پاکسازی کند که نهایتا منجر به این شد که بعضی از آنها به دامن القائده و داعش پناه ببرند.

در تمام این مدت، کوبلر بعنوان یکی از مشاورین عالی مالکی عمل میکرد. به عنوان معاون رئیس دفتر اطلاعات عمومی، من با اون مخالف بودم ولی بیشتر اوقات نمیتوانستم جلوی پروپاگاندای او را بگیرم. عصبانیت من آنچنان به مرحله غیر قابل تحمل رسید که زمانی که به من مقام سخنگویی برای یونامید در دافور پیشنهاد شد بدون تامل قبول کردم. من نمیتوانستم تصور کنم که مماشات سازمان ملل با رژیمهای جنایتکار از این بدتر هم ممکن باشد.

https://www.theelephant.info/op-eds/2020/10/02/the-united-orwellian-nations/#disqus_thread

شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹