در آستانه سالگرد قیام آبان هستیم؛ یک سال از آن قیام خونین و آتشین گذشت. در آن قیام خلق محروم و به‌جان آمده به‌خصوص در حاشیه فقر زده شهرهای سراسر کشور جاری شدند و در اعتراض به‌دیکتاتوری فاسد و چپاولگر ولایت فقیه، صدها مرکز سرکوب و غارت را به‌آتش کشیدند. رژیم پاسخ قیام‌کنندگان را با آتش بی‌امان گلوله داد و دست‌کم ۱۵۰۰تن از زنان و مردان شورشگر را به‌شهادت رساند. نزدیک ۱۲هزار تن نیز دستگیر شدند و در زندانها و شکنجه‌گاهها، زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها قرار گرفتند. بنا‌به گزارشهای موثق حدود ۷هزار تن از دستگیر شدگان قیام پس از یک سال هم‌چنان در اسارت هستند.

رژیم طی سال گذشته چندبار خیز برداشت تا با اعدام شورشگران، فضای رعب در جامعه ایجاد کند و از این طریق مانع شکل گرفتن قیام دیگری شود. اما سر ضحاک زمان، به‌کرات به‌صخره خشم و اعتراض میلیونی مردم برخورد کرد و زبونانه عقب نشست. با این همه دو شورشگر قهرمان، کارگر آزاده مصطفی صالحی و قهرمان کشتی نوید افکاری را اعدام کرد و هر بار طوفانی از خشم و نفرت در میهن اسیر و در جامعه بین‌الملل علیه خود برانگیخت.

اکنون پس از یک سال سؤال این است که آرایش قوا و تعادل‌قوا در دو جبهه خلق و ضدخلق، چگونه است؟ آیا رژیم قیام آبان را سرکوب کرد؟ آیا توانست خود را از لبه پرتگاه سرنگونی که این قیام رژیم را تا آن نقطه عقب راند، دور کند. آیا توانست فضای ارعاب را بر جامعه حاکم کند و چشم‌انداز قیام را از بین ببرد و برای خود، امنیت و فرجه بقا بخرد؟

قیام آبان۹۸، تمام معادلات مربوط به‌ایران را در صحنهٔ داخلی و اجتماعی، در صحنهٔ منطقه‌یی و بین‌المللی و در درون خود رژیم از بنیاد تغییر داد و در یک‌کلام، صحت و حقانیت استراتژی کانون‌های شورشی و شعار آتش جواب آتش را در عمل به‌اثبات رساند.طی این یک سال بی‌اغراق هیچ روزی نبوده که ایادی رژیم نسبت به‌شعله کشیدن مجدد قیام به‌یکدیگر هشدار نداده و تصریح نکرده باشند که قیام آبان تمام نشده، سرکوب نشده، آتش زیر خاکستر است و با هر باد مساعد شعله‌ور خواهد شد و این بار بسا خروشانتر و مهارناپذیرتر چه بسا دودمان نظام ولایت را بر باد دهد.

«آبان تمام نمی‌شود. هر از چندی یکی از زخمهای آن روزهای فاجعه‌بار باز می‌شود و سوزشش جان جامعه را می‌خراشد» (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ـ ۹مهر ۹۹).

– روزنامه آرمان: «اگر سد خشم، نفرت و خشونت بشکند، آب پشت سد بیم و امید در دریاچه خشم، نفرت و خشونت گم خواهد شد».

– ستاره صبح: «جوانان به‌تنگ آمده‌اند و … همین یکی دو هفته قبل بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به‌خبر اعدام سه جوان معترض در وقایع آبان۹۸، بیش از ۱۲میلیون هشتگ اعدام نکنید زدند. اگر این کبریت کشیده شود، خاموش کردن آتش آن بسیار مشکل خواهد بود».

شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹