به گزارش کولبر نیوز  روز شنبە ١٢ مهر ٩٩ دراثر تیراندازی  هنگ مرزی رژیم  در مرزهای بانە به سمت گروهی از کولبران در مناطق مرزی بانه، یک کولبر کشته شد.

نام این کولبر مهدی زارعی ٢٨ سالە، متاهل، دارای ۳ فرزند دختر و اهل روستای کولسه سفلی از توابع شهرستان سردشت بود.

شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹