به گزارش رویترز (۱۱مهر۹۹): «یک قاضی آمریکا روز پنجشنبه نپذیرفت یک کیفرخواست علیه هالک بنک دولتی ترکیه که تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران را دور زده را رد کند. ریچارد بیرمن، قاضی منطقه‌یی آمریکا در منهتن ادعای هالک بنک مبنی بر مصونیت از پیگردهای قانونی را رد کرد.
این بانک در گذشته در انجام پولشویی یک میلیارد دلاری با استفاده از نظام مالی آمریکا دست داشته است. دادستانهای آمریکا هالک بنک را متهم به استفاده از سرویسهای خدماتی پولی و شرکتهای پوششی در ایران و امارات متهم کرده است. با این هدف که تحریم‌ها را دور بزند و درآمدهای نفت و گاز صرف تهیه طلا و تسهیل خریدهای جعلی مواد غذا و دارو شده است.
آنها هم‌چنین هالک بنک ترکیه را متهم کرده‌اند که مخفیانه ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌های محدود شده شامل ۱میلیارد دلار از طریق حساب‌هایی در آمریکا را منتقل کرده است. محاکمه این بانک قرار است در اول مارس۲۰۲۱ برگزار شود».

یکشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۹