بار دیگر حکومت آخوندی و ضد ایرانی در حالیکه بسیاری از مردم ایران کارتن خوابند و یا به گورها و حاشیه ها و … پناه برده اند تا شبهای سرد را در ظلمت مطلق به صبح برسانند خبرگزاری العالم از ارسال مصالح ساختمانی برای رژیم اسد خبر داد.
حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت رژیم گفت: «بازسازی کشورهایی هم‌چون سوریه وظیفه شرعی است و مصالح ساختمانی مورد نیاز بازسازی سوریه از سوی جمهوری اسلامی در حال ارسال است
وی هم‌چنین اعتراف کرد که تحت پوشش موافقتنامه تجارت آزاد با دیکتاتور سوریه، تعرفه‌های محدودیتهای تجاری از تبادلات دو طرف حذف شده است».

 

سه شنبه  ۱۵ مهر ۱۳۹۹