پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه تازه خود با فاکس نیوز۱۳مهر بار دیگر تأکید کرد که آمریکا وضعیت را برای رژیم ایران دشوار کرده و افزود که «ما به اعمال فشار بر آنها ادامه خواهیم داد».
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: «گزارش‌ شده که میزان ذخایر اورانیوم ایران ۱۰برابر بیشتر از سقفی است که در برجام تعیین شده است.
آقای پمپئو روز پنجشنبه در مصاحبه با شانون بریم، خبرنگار فاکس نیوز، در پاسخ به آقای مورفی اظهار کرد: «همین واقعیت که آنها این مقدار ذخیره کرده‌اند نشان می‌دهد که آن توافق به پشیزی نمی‌ارزد».

سه شنبه  ۱۵ مهر ۱۳۹۹