دکتر محمد ملکی فعال سیاسی و اولین رئیس دانشگاه تهران، به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی اعدام پیامی منتشر
کرد. ایشان در این پیام نوشت: امروز در سن ۸۷ سالگی، بیش از پیش یقین دارم که این نظام فاسد و جنایت‌پیشه
فرو خواهد پاشید.
دکتر محمد ملکی که خود بارها طعم زندان را چشیده‌است و طی این سالیان شاهد اعدام روزانه فرزندان ایران بوده
است. در این پیام تاکید کرد که من امیدی به اصلاح امور در این حاکمیت ندارم.
او تاکید کرد که من از همان انتخابات خرداد ۹۷ تاکید کردم که عاملان فساد و سرکوب دهه ۶۰ نمی توانند اصلاح
شوند. او با ابراز نومید در تغییر و اصلاح در این حاکمیت گفت: اعدام زنده یاد نوید افکاری جهان را از این همه
بی رحمی حیرت زده کرد.

من هرگز امیدی به اصلاح نظام ولایی نداشتم و از فردای دوم خرداد ۷۶ اعلام کردم که عاملان فساد و سرکوب در دهه شصت، نمیتوانند عاملان اصلاح شوند. و گذشت زمان این واقعیت را نشان داد، با اینحال در تمامی این سالها و تا زمانیکه توان داشتم. برای احقاق حقوق بشر، پایان خشونت‌ورزی حکومتی، برقراری حاکمیت ملی، وپایان نظام استبدادی در ایران، تلاش کرده‌ام.

امروز در سن ۸۷ سالگی، بیش از پیش یقین دارم که این نظام فاسد و جنایت‌پیشه فرو خواهد پاشید. چه من آن روز را ببینم یا نبینم. از این رو میخواهم برای آخرین بار به مقامات نظام ولایی هشدار دهم که چوبه‌های دار را برچینید. زندانیان سیاسی و عقیدتی و کنشگران مخالف اعدام را آزاد کنید. پیش از اینکه چرخه خشونت دامن‌گیرتان شود، و به سرنوشت “صدام” و “قذافی” دچار شوید.

امیدی ندارم که از سرنوشت آنها عبرت بگیرید. اما امیدوارم که برای حاکمان آینده ایران عبرت شوید و آیندگان حکم اعدام را در این سرزمین برای همیشه لغو کنید.

محمد ملکی – تهران – مهر ۱۳۹۹؛ در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام

سه شنبه  ۱۵ مهر ۱۳۹۹