به گزارش هه‌نگاو، دادگاه اطفال و نوجوانان ارومیه، برای ۴زندانی حکم قطع انگشتان صادر کرد. بر اساس این گزارش، حکم دو نفر ازاین زندانیان به تایید دیوان عالی رسید و یکی نقض شده است.

براساس این گزارش، طی روزهای گذشته حکم قطع انگشتان دست راست دو زندانی اهل شهرستان سرپل ذهاب و ساکن کرج تایید شد. این زندانیان به نام‌های مهردادتیموری ۳۰ساله و شهاب تیموری ۳۵ ساله حکم‌شان مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹